• Kristinestads kyrka öppen igen

    31.10.2017 14.31

    Kristinestads kyrkas renovering är klar. Gudstjänster och jordfästningar kan hållas i kyrkan igen. 

  • Åsändans 30-års gravar.

    13.4.2017 15.06

    Det är möjligt att förnya gravrätten för gravar utmärkta med skylt fram till 1.5.2018.