Kristinestads kyrkliga samfällighet lediganslår en tjänst som

FÖRVALTNINGSCHEF

Arbetet inleds så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Förvaltningschefen ansvarar för samfällighetens ekonomi. Förvaltningschefen fungerar även som sekreterare vid gemensamma kyrkorådets möten. Av sökande förutsätts ekonomisk utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet. Ekonomie magister-examen räknas som merit. Du har goda kunskaper i svenska och finska. Lön enligt KyrkTAK, lönesättningsgrupp J20. Prövotiden är sex månader. Till ansökan bifogas CV.

Ansökningar riktas till:

Gemensamma kyrkorådet i Kristinestads kyrkliga samfällighet

PB 59, 64 101 Kristinestad. (märk kuvertet ”ansökan förv.chef”)

 

Ansökningarna kan också sändas per epost till:

Gem.kyrkorådets ordförande Daniel Norrback. E-post: daniel.norrback@evl.fi

 

Mera upplysningar ger Daniel Norrback (040-5862370). Ansökan ska vara inlämnad senast 8.3.2018 kl 16:00. 

  • Kristinestads kyrka öppen igen

    31.10.2017 14.31

    Kristinestads kyrkas renovering är klar. Gudstjänster och jordfästningar kan hållas i kyrkan igen. 

  • Åsändans 30-års gravar.

    13.4.2017 15.06

    Det är möjligt att förnya gravrätten för gravar utmärkta med skylt fram till 1.5.2018.