Förvaltningschefens tjänst är lediganslagen

28.12.2018 16.38

Kristinestads kyrkliga samfällighet söker en ny förvaltningchef

Förvaltningschefen sköter för samfällighetens ekonomi. Av sökande förutsätts ekonom-, tradenom- eller merkonomutbildning. Den som antas till tjänsten skall vara förtrogen med redovisning samt handhavandet av ekonomiska och administrativa angelägenheter. Prövotiden är sex månader. Till ansökan bifogas CV.

Arbetet inleds så snart som möjligt eller enligt överenskommelse

Ansökningar riktas till:

Gemensamma kyrkorådet i Kristinestads kyrkliga samfällighet

PB 59, 64 101 Kristinestad. (märk kuvertet ”ansökan förv.chef”)

 

Ansökningarna kan också sändas per epost till:

Gem.kyrkorådets ordförande, e-post: daniel.norrback@evl.fi

 

Mera upplysningar ger Daniel Norrback 040-5862370. Ansökan ska vara inlämnad senast 25.1.2019 kl 16:00.

« Till nyhetslistan