Välkommen på Kristinestads kyrkliga samfällighets sidor

Kristinestads kyrkliga samfällighet består av två församlingar: Kristinestads svenska och Kristinestads finska. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärenden, fastigheterna förutom församlingshemmen, begravningsväsendet och dataförvaltningen. Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 21 ledamöter.

Kyrkliga samfälligheten hade drygt 5700 medlemmar 31.12.2015.

Aktuellt i samfälligheten

https://www.forsamlingsvalet.fi/

Vill du bli förtroendevald?

Är du intresserad av att påverka i din församling? Vill du förnya verksamheten? Ställ upp som kandidat och gör framtidens kyrka nu!

Vid församlingsvalet 18 november 2018 väljs nya förtroendevalda också i din församling. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas, hur församlingens pengar används och vem som blir lekmannaombud i kyrkomötet. Nu finns det chans att påverka! Läs mera här.