Faktureringsadressen har ändrats 1.1.2017

Kyrkans servicecentral
Kristinestads kyrkliga samfällighet
++2025++
PB 378
00026 Basware

Samfällighetens kontor har öppet måndag, onsdag och fredag kl 9.30-12.00

Ingång från Rådhusgatan till kyrkliga samfällighetens kontor
Ingång från Rådhusgatan

Tag kontakt

Sirkka Högnäs
Förvaltningschef
(06) 221 1604
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad
Olav Klemets
Disponent-församlingsmästare
(06) 221 144
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad
Anita Viik-Ingvesgård
Kanslist-församlingsmästare
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad