Gemensamma kyrkorådet

 

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet i Kristinestads kyrkliga samfällighet. Gemensamma kyrkorådet bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att dess beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. Medlemmarna väljs av gemensamma kyrkofullmäktige; fyra representanter för finska församlingen och sex för svenska församlingen. Som ordförande fungerar någon av församlingarnas kyrkoherdar. Ordföranden utses av domkapitlet.

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet 2017-2018

Hans Ingvesgård vice ordf. (personlig suppleant Stig Kronlöf) Bo-Göran Ingves (Sonja Grönholm), Milla Mattila (Jukka Kangasniemi), Markku Helkiö (Lauri Ketonen), Pekka Koskinen (Paulina Andlin), Marianne Salo-Tuisku (Mauri Jansson), Eva Mattila (Britta Hedberg), Tor-Erik Berglund (David Sandbacka), Britt-Marie Teir (Britt-Inger Hanses), Marianne Lindahl (Cia Rönnqvist), , Tony Westerlund (Kenneth Bergqvist).

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Kristinestads kyrkliga samfällighet. Ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten bereds av gemensamma kyrkorådet.

Både gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråden väljs med fyra års mellanrum. Nästa församlingsval ordnas år 2018. Gemensamma kyrkofullmäktige består av 21 medlemmar.

Medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018

Eva Stina Berg, Kenneth Bergqvist, Jorma Enberg, Sonja Grönholm, Tanja Helkiö, Bo-Göran Ingves, Hans Ingvesgård, Lauri Ketonen, Pekka Koskinen, Stig Kronlöf, Eva Mattila, Milla Mattila, Cia Rönnqvist, Marianne Salo-Tuisku, Marja-Riitta Sevon, Britt-Marie Teir, Gunilla Teir, Jens Tåg, Tony Westerlund, Anders Österback.