Kallelser till gemensamma kyrkofullmäktiges möten:

Protokollen finns till påseende i kyrkliga samfällighetens kontor

Onsdag 11.1.2017 kl 19.00 i K:stads svenska församlingshem. Se kallelsen

Tisdag 19.12.2017 kl 19.00 i K:stads svenska församlingshem Se kallelsen