Kallelser till gemensamma kyrkorådet:

Protokollen finns till påseende i kyrkliga samfällighetens kontor

Kallelse 6.9.2017

Kallelse 21.11.2017

Kallelse 6.2.2018

Kallelse 21.3.2018