Gemensamma kyrkofullmäktiges möten:

Protokollen finns ocså till påseende i kyrkliga samfällighetens kontor

30.12.2019 kallelsen och protokoll.

19.2.2020 kallelse och protokoll