Kristinestads kyrkliga samfällighet söker en

Ledande församlingsmästare

Vi erbjuder ett mångsidigt arbete, som huvudsakligen omfattar begravningsväsendet, skötsel av grönområden och fastigheter. Den ledande församlingsmästaren deltar i det praktiska arbetet samt fungerar som närförman för andra församlingsmästare samt de säsonganställda. Organisering och handledning av arbetet hör till arbetsuppgifterna. Den exakta arbetsbeskrivningen fastställs utgående från den sökandes kunnande och arbetserfarenhet.

Vi söker en person med god arbetsledar- och samarbetsförmåga. Vi förutsätter lämplig arbetserfarenhet, kunskaper i svenska och finska och inom IT. Vi värdesätter erfarenhet av förmansuppgifter samt lämplig utbildning t.ex. inom skötsel och underhåll av grönområden eller fastigheter. För arbetet krävs egen bil med möjlighet att transportera material på släpkärra.

Arbetstiden är huvudsakligen vardagar 8 - 16, men även kvälls- och veckoslutsarbete förekommer. Lönen är kravgrupp 501 enligt kyrkans arbetsavtal med en grundlön på 2301,95 €. Eventuella erfarenhetstillägg höjer lönen, högst 15 %. Arbetsförhållandet börjar enligt överenskommelse under juni – augusti och prövotiden är sex månader.

Ansökningar riktas till gemensamma kyrkorådet och sista inlämningstiden är 17.5.2021 kl 16.15. Adress Kristinestads kyrkliga samfällighet, PB 59, 64101 Kristinestad eller per e-post kristinestads.ksmf@evl.fi. Besöksadressen är Rådhusgatan 1, 64100 Kristinestad.

Tilläggsinfo: ledande församlingsmästare Olav Klemets 040 7575 344 och förvaltningschef Metti Salminen 050 566 4029