Välkommen på Kristinestads kyrkliga samfällighets sidor

Kristinestads kyrkliga samfällighet består av två församlingar: Kristinestads svenska och Kristinestads finska. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärenden, fastigheterna förutom församlingshemmen, begravningsväsendet och dataförvaltningen. Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 21 ledamöter.

Kyrkliga samfälligheten hade 4 720 medlemmar 01.01.2024 (svenska frs 62,61%, finska frs 37,39%)