Välkommen på Kristinestads kyrkliga samfällighets sidor

Kristinestads kyrkliga samfällighet består av två församlingar: Kristinestads svenska och Kristinestads finska. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärenden, fastigheterna förutom församlingshemmen, begravningsväsendet och dataförvaltningen. Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 21 ledamöter.

Kyrkliga samfälligheten hade 5027 medlemmar 01.01.2022.

Kristinestads kyrliga samfällighet söker

Ledande församlingsmästare

Vi erbjuder ett mångsidigt arbete, som huvudsakligen omfattar begravningsväsendet, skötsel av grönområden och fastigheter. Den ledande församlingsmästaren deltar i det praktiska arbetet samt fungerar som närförman för andra församlingsmästare samt de säsonganställda. Organisering och handledning av arbetet hör till arbetsuppgifterna. Den exakta arbetsbeskrivningen fastställs utgående från den sökandes kunnande och arbetserfarenhet. Mer info under Aktuellt.

Ansökningar riktas till gemensamma kyrkorådet och sista inlämningstiden är 16.5.2022 kl 16.15