Välkommen på Kristinestads kyrkliga samfällighets sidor

Kristinestads kyrkliga samfällighet består av två församlingar: Kristinestads svenska och Kristinestads finska. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärenden, fastigheterna förutom församlingshemmen, begravningsväsendet och dataförvaltningen. Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 21 ledamöter.

Kyrkliga samfälligheten hade 5027 medlemmar 01.01.2022.

Vindfällen tas bort på måndag 15.8.2022 av skogsägaren. Kaatuneet puut Åsändanin hautausmaalle korjataan pois maanantaina15.8.2022 metsänomistajan toimesta