Kallelser till gemensamma kyrkofullmäktiges möten:

Protokollen finns till påseende i kyrkliga samfällighetens kontor

 

Torsdagen 17.1.2019 i K:stads svenska församlingshem Se kallelsen

Onsdag 3.4.2019 i K:stads finska församlingshem. Se kallelsen och föredragningslistan

Tisdagen 25.6.2019 i K:stads svenska församlingshem. Se kallelsen.

Torsdagen 14.11.2019 i K:stads finska församlingshem. Se kallelsen och föredragningslistan.

Måndagen 30.12.2019 i K:stads svenska församlingshem. Se kallelsen och föredragningslistan.