Lappfjärds kyrkas kyrkogård

Lappfjärds kyrkas kyrkogård

Södra Lappfjärdsvägen 118, 64300 Lappfjärd

Begravning endast i befintliga familjegravar eller i minneslunden.
Kyrkogården är från slutet av 1800-talet. Bredvid kyrkan finns också 71 hjältegravar och ett monument för män stupade i frihetskriget.
Det finns parkeringplatser på båda sidorna om kyrkan och vid församlingshemmet.
Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering