Minneslunden vid Lappfjärd kyrka

Minneslunden vid Lappfjärd kyrka

Södra Lappfjärdvägen 116, 64300 Lappfjärd

Församlingsmästaren sköter om nedgrävningen av askan och den exakta platsen meddelas inte åt anhöriga. Aska grävs inte ner på vintern.

Om man önskar kan den avlidnes namn graveras på en liten namnbricka av metall som kyrkliga samfälligheten beställer och fäster vid den gemensamma minnesstenen. På brickan graveras bara den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum. I samband med begravning kan man också reservera plats för ytterligare en namnbricka.

Minneslunden i Lappfjärd

 

Bredvid Lappfjärds kyrka finns ett gräsområde som är omgärdat av av buskar dit den avlidnes aska grävs ner utan urna.

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering