5 rader med låga namnplattor, grusgång emollan raderna. En gemensam minnessten i granit
Hjältegravarna bredvid Lappfjärds kyrka.