Gemensamma kyrkorådet:

Protokollen finns också till påseende i kyrkliga samfällighetens kontor

PROTOKOLL: 2.5.2024, bilaga 1/30 §

PROTOKOLL: 21.3.2024

2023: 29.3.202322.2.2023, 27.4.2023, 23.5.2023, 30.8.2023, 4.10.2023, 15.11.2023, 12.12.2023

2022: 23.2.2022 protokoll, 30.3 2022 protokoll, 4.5.2022 protokoll, 9.6.2022 protokoll, 31.8.2022 protokoll, 5.10.2022 protokoll, 16.11.2022 protokoll, 14.12.2022 protokoll