Gravskötsel

Enligt kyrkolagen ansvarar gravrättsinnehavaren för gravens skötsel.

Man behöver inte ha blombänk och planteringar vid graven. Det räcker med en välskött gräsmatta.

Det är också möjligt att ingå ett gravskötselavtal med Kristinestads gravvårdsfond som då tar över ansvaret för sommarskötseln (maj-september). Avtalet innefattar gräsklippning runt stenen och om man önskar, bevattning och plantering av blommor.

Skötseln betalas mot räkning för 1, 5 eller 10 år i gången. Gravens storlek avgör priset. Om kundens kontaktuppgifter ändras eller om kunden byts bör man meddela om det. När en avtalsperiod upphör skickar vi en offert om förnyat avtal.

I frågor som gäller gravskötsel, uppriktning av gravsten, bokning av gravplats, förlängning av gravrätt och dylikt, kontakta oss.

Avgifterna för gravskötsel lika på alla begravningsplatser.

Gravskötselpriser

Avgifter i samband med begravning

Kristinestads gravvårdsfond

Kyrkliga samfällighetens kontor:
må, on fre 9.30-12.00
Telefon: 06-221 1144
Fax: 06-221 1801
E-post: kristinestads.ksmf(at)evl.fi

Sommararbetare på åkgräsklippare