Gravrättstid

Begravningslagen förpliktigar församlingarna att föra gravregister och följa med gravarnas gravrättstider.

I samband med registreringen av gravar på de olika begravningsplatserna har det framkommit att det finns ett antal gravar vars giltighetstid gått ut. Det är främst fråga om s.k. enskilda eller linjegravar vilka hade en gravrättstid på 30 år. Tidigare såldes också gravplatser för all framtid.

All framtidsgravarna är fortfarande i kraft, kanske inte för evigt men tills vidare. Numera upplåts alla gravar för 50 år i vår kommun.

Gravrätt betyder alltså att gravrättsinnehavaren har rätt till gravplatsen så länge det finns kvar av gravrättstiden.

Graven måste dock vara orörd i 20 år efter gravsättningen av kista. Om det vid tiden för begravning fattas några år av gravrättstiden, kan man lösa in de år som fattas.  Gravrättsinnehavaren är vanligtvis den avlidnes maka/ -e, barn eller följande i släktbandet.

Förnyande av gravrätt

Om man hittar en skylt på graven med texten att gravrätten gått ut betyder det att gravrätten måste förnyas. I annat fall går gravplatsen tillbaka till kyrkliga samfälligheten för att säljas på nytt.

Förlängningen är högst 25 år. Den som betalar för gravrätten blir gravrättsinnehavare, om inte annat avtalats.

Om du vill förlänga eller förnya gravrätten kontakta oss.

 

Åsändans begravningsplats