Gamla begravningsplatsen

Gamla begravningsplatsen

Tjöckvägen 6 A, 64100 Kristinestad

Det finns gott om nya gravplatser på norra sidan.
Begravningsplatsen grundades omkring 1852. Den bestod ursprungligen av två delar: Kristinestads stadsförsamlings område söderut och Tjöck landsförsamlings område norrut. På södra sidan finns ett begravningskapell från 1852 som inte längre är i bruk.
Parkeringsområdet har förstorats 2017.
Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering