Församlingarnas ekonomikontor

Församlingarnas ekonomikontor sköter om ekonomie-, fastighets- och gravärenden.

Besöksadress Rådhusgatan 1.

Obs! Faktureringsuppgifterna har ändrats 11.10.2021.

Alternativa faktureringssätt:

Nätfaktura

Vi önskar att ni helst använder nätfaktura:

Vår nätfakturaadress är 003703985239 och vår operatör CGI (förmedlarkod 003703575029).

Vårt FO-nr: 0398523-9

Vi hoppas att ni använder betalningsfristen 21 d netto, så att fakturan hinner bli godkänd av alla i rätt tid.

Pappersfakturor

Kyrkans servicesentral/
Kristinestads kyrkliga samfällighet
003703985239
PB 5018
02066 DOCUSCAN
 

E-post

Fakturor som skickas per e-post skickas till adressen kkr.pl5018@xbs-salo.com Filen skall vara i formatet pdf. Pdf-filen namn får innehålla tecknena: [A-Z], [a-z], [0-9], [.], [ _ ].  Fakturan som bifogas får inte ha någon annan adress än den ovan nämnda. Endast en faktura/bilaga per e-post

Obs! till faktureringsadressen kan man endast skicka fakturor, inte annat.