Begravningsplatserna

Det finns sju begravningsplatser inom Kristinestads kyrkliga samfällighet. Dessa ligger i Kristinestad, Tjöck, Lappfjärd och Sideby.

På kyrkliga samfällighetens kontor finns gravgårdskartor och ett elektroniskt gravregister över alla avlidna.