Gemensamma kyrkorådet

 

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet i Kristinestads kyrkliga samfällighet. Gemensamma kyrkorådet bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att dess beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. Medlemmarna väljs av gemensamma kyrkofullmäktige; fyra representanter för finska församlingen och sex för svenska församlingen. Som ordförande fungerar någon av församlingarnas kyrkoherdar. Ordföranden utses av domkapitlet.

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet 2019-2020

Stig Kronlöf vice ordf. (personlig suppleant Johan Eklöf), Sonja Grönholm (Gerd Metsäranta), Tony Westerlund (Tor-Erik Berglund), Gunilla Teir (Berit Holmlund), Marianne Lindahl (Margareta Rissanen), Henrik Lindfors (Peter Nordgren), Inger Ylikoski (Britt-Inger Hanses), Janica Koivunen (Marianna Metsäranta), Jari Salmela (Emmanuel Igbineidon), Jari Kallio (Jorma Haapamäki), Jimi Ruotsalainen (Jukka Kangasniemi)

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Kristinestads kyrkliga samfällighet. Ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten bereds av gemensamma kyrkorådet.

Både gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråden väljs med fyra års mellanrum. Gemensamma kyrkofullmäktige består av 21 medlemmar.

Medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022

Johanna Alén (befriad från uppgiften), Kenneth Bergqvist (befriad från uppgiften), Anders Österback ordförande, Jorma Enberg vice ordf., Yvonne Djupsjöbacka, Sonja Grönholm, Jorma Haapamäki, Britt-Inger Hanses, Berit Holmlund, Jari Kallio, Janica Koivunen, Stig Kronlöf, Henrik Lindfors, Gerd Metsäranta, Marianna Metsäranta, Peter Nordgren, Margareta Rissanen, Jimi Ruotsalainen, Jari Salmela, David Sandbacka, Tony Westerlund, Erkki Wirtanen.